Chuyển động của vật có vận tốc đầu và chịu tác dụng của trọng lực (Không Như Cầm)

Không Như Cầm Upload ngày 27/03/2009 11:58

- Download [1,245 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Chuyển động của vật có vận tốc đầu và chịu tác dụng của trọng lực (Không Như Cầm)