Bài giảng Dòng điện trong chất bán dẫn (Trần Triệu Phú)

Trần Triệu Phú Upload ngày 18/11/2010 12:59

- Download [2,383 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Bài giảng Dòng điện trong chất bán dẫn (Trần Triệu Phú)
dong dien trong chat ban dan.ppt