Các đề thi vào lớp 10 chuyên Lý

Thái Đình Thịnh Upload ngày 24/12/2010 07:33

- Download [5,526 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề tuyển sinh vào lớp 10]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Các đề thi vào lớp 10 chuyên Lý
BO_GOM_50_DE_THI+_DA_HSG_LY_9.doc