Tạp chí KVANT số 1 - bằng tiếng Nga xuất bản tháng 1 năm 1970

ephoton Upload ngày 14/01/2011 17:35

- Download [128 lần], Kiểu file: [.djvu], Chuyên mục [Tạp chí khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tạp chí KVANT số 1 - bằng tiếng Nga xuất bản tháng 1 năm 1970
KVANT-1970_01.djvu