Phần mềm đồng bộ và backup dữ liệu

Trần Triệu Phú Upload ngày 19/03/2011 21:03

- Download [275 lần], Kiểu file: [.zip], Chuyên mục [Tiến ích cho máy tính cá nhân]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Phần mềm đồng bộ và backup dữ liệu
FreeFileSync_v3.9_setup__good__similar.exe.zip