Rèn luyện Kỹ năng với các tính năng nâng cao của PowerPoint cho việc soạn giảng

ephoton Upload ngày 22/04/2011 09:34

- Download [682 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Kho tài nguyên tin học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Rèn luyện Kỹ năng với các tính năng nâng cao của PowerPoint cho việc soạn giảng
Powerful PowerPoint for Educators Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive.pdf