Giải thuật mới ở trò chơi – bài toán THÁP HÀ NỘI - Giải nhất ISEF 2011

Vương Thiện Huy Upload ngày 16/05/2011 15:11

- Download [1,121 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Toán học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Giải thuật mới ở trò chơi – bài toán THÁP HÀ NỘI - Giải nhất ISEF 2011
Thap_Hanoi_ct - 24-3.doc