Các đại lượng đặc trưng của con lắc đơn - Tập 1

havang Upload ngày 18/07/2011 12:36

- Download [740 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Các đại lượng đặc trưng của con lắc đơn - Tập 1
Cac dai luong dac trung con lac don - tap 1.pdf