Intraluminal ultrasound applicator compatible with magnetic resonance imaging realtime temperature mapping for the treatment of oesophageal tumours

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 17/11/2008 16:40

- Download [676 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục []

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Intraluminal ultrasound applicator compatible with magnetic resonance imaging realtime temperature mapping for the treatment of oesophageal tumours