PhET - Mô Phỏng Hệ mặt trời và chuyển động hành tinh

PhET Upload ngày 14/11/2011 10:31

- Download [924 lần], Kiểu file: [.zip], Chuyên mục [Phần mềm mô phỏng hiện tượng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

PhET - Mô Phỏng Hệ mặt trời và chuyển động hành tinh
my-solar-system_vi.zip