VLC - Phần mềm mở mọi định dạng file video và audio miễn phí

www.videolan.org Upload ngày 19/11/2012 13:44

- Download [6,375 lần], Kiểu file: [.], Chuyên mục [Tiến ích cho máy tính cá nhân]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

VLC - Phần mềm mở mọi định dạng file video và audio miễn phí