Famous Puzzels of Great Mathematicians (Miodrag S. Petkovic, AMS 2009)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 05/12/2011 07:18

- Download [428 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Toán cho Vật lí]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Famous Puzzels of Great Mathematicians (Miodrag S. Petkovic, AMS 2009)
Famous Puzzels of Great Mathematicians(2009)BBS.PDF