Phương pháp giải bài tập phóng xạ - Gv Nguyễn Hồng Khánh

NGUYỄN HỒNG KHÁNH - GDHP Upload ngày 25/12/2011 06:37

- Download [1,835 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Phương pháp giải bài tập phóng xạ - Gv Nguyễn Hồng Khánh
px 1.pdf