Xem xét lại thí nghiệm Young - Vũ Huy Toàn

Vũ Huy Toàn Upload ngày 01/01/2012 16:43

- Download [385 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Các bài báo tiếng Việt]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Xem xét lại thí nghiệm Young - Vũ Huy Toàn
xet-lai-thi-nghiem-khe-young.pdf