Giáo án tự chọn bám sát Lý 12 theo PPCT mới

Dương Văn Đổng Upload ngày 02/01/2012 06:45

- Download [10,906 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Giáo án tự chọn bám sát Lý 12 theo PPCT mới
GiaoanTCBSLy12.doc