Đề kiểm tra kiến thức phần dao động & sóng cơ (Đáp án đầy đủ)

Nguyễn Tuấn Linh Upload ngày 05/01/2012 11:08

- Download [711 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề kiểm tra vật lý 12]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề kiểm tra kiến thức phần dao động & sóng cơ (Đáp án đầy đủ)
KIỂM TRA NHÓM LỚP PHẦN CƠ HỌC.doc