The Music of the Sun - The Story of Helioseismology (William J. Chaplin, Oneworld Publications 2006)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 10/02/2012 14:30

- Download [188 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Thiên văn học, Vũ trụ học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

The Music of the Sun - The Story of Helioseismology (William J. Chaplin, Oneworld Publications 2006)
The Music of the Sun - The Story of Helioseismology.pdf