Elementary Statistics- Step by Step Approach (Bluman, 8th)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 10/02/2012 14:31

- Download [224 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Toán cho Vật lí]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Elementary Statistics- Step by Step Approach (Bluman, 8th)
Bluman Elementary Statistics Step by Step Approach 8th txtbk.rar