Many-body quantum theory in condensed matter physics (Henrik Bruus and Karsten Flensberg)

nguyễn văn trung Upload ngày 11/02/2012 16:56

- Download [250 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebooks Vật lý lượng tử]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Many-body quantum theory in condensed matter physics (Henrik Bruus and Karsten Flensberg)
Lý thuyết lượng tử Trong Vật lý Vật chất đặc.pdf