[Lí 12] Chu kỳ con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài

bin_style Upload ngày 02/03/2012 07:27

- Download [883 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[Lí 12] Chu kỳ con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài
Chu kỳ con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài.doc