HDSD SW2004 để vẽ vật thể 3 chiều trong việc giảng dạy Vật lý và Công nghệ

Đặng Hữu Tuý Upload ngày 02/06/2012 17:40

- Download [531 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Hướng dẫn dử dụng phần mềm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

HDSD SW2004 để vẽ vật thể 3 chiều trong việc giảng dạy Vật lý và Công nghệ
hdsdsolidworks2004phan1.thuvienvatly.com.f5242.doc