ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN 2009-2010

Nguyễn Anh Hoàng Upload ngày 07/06/2012 15:06

- Download [1,025 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề tuyển sinh vào lớp 10]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN 2009-2010
thanh-hoa-0910.thuvienvatly.com.be2eb.doc