Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Jim Al-Khalili, bản hiệu đính 2020)

Trần Nghiêm Upload ngày 07/06/2020 08:54

- Download [4,058 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Thiên văn, Vũ trụ học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Jim Al-Khalili, bản hiệu đính 2020)
trannghiemkg-lodenlosau.thuvienvatly.com.1a7d3.pdf