Tài liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2008-Tính chất sóng ánh sáng

Trương Vi Quý - THPT Vũ Quang - Hà Tĩnh Upload ngày 12/04/2009 07:31

- Download [1,816 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2008-Tính chất sóng ánh sáng