Các bức ảnh kì vĩ về trái đất chụp từ vệ tinh

Trần Triệu Phú Upload ngày 28/03/2009 12:03

- Download [1,667 lần], Kiểu file: [.pps], Chuyên mục [Ebook Thiên văn, Vũ trụ học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Các bức ảnh kì vĩ về trái đất chụp từ vệ tinh