Chuyên đề hay và khó: Chuyển động quang e trong điện trường và từ trường

Thầy Duy - Triệu Sơn - http://hocmaivn.com Upload ngày 31/03/2013 20:07

- Download [1,319 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Chuyên đề hay và khó: Chuyển động quang e trong điện trường và từ trường
chuyendongquangetrongdientutruong.thuvienvatly.com.1fdca.pdf