Đề & đáp án thi vào 10 chuyên toán Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2013

Trần Anh Tuấn Upload ngày 11/06/2013 07:02

- Download [3,421 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Toán học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề & đáp án thi vào 10 chuyên toán Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2013
-thi-vAo-10-chuyEn-toAn-2013.thuvienvatly.com.cf4b1.pdf