Sự phóng điện trong không khí ở điều kiện thường (Nguyễn Thị Liên)

Nguyễn Thị Liên_K16 Upload ngày 09/04/2009 09:15

- Download [924 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Sự phóng điện trong không khí ở điều kiện thường (Nguyễn Thị Liên)