Vận dụng PP dạy học theo dự án vào dạy bài "Mắt, các tật của mắt và cách khắc phục"

Trương Thị Linh Châu Upload ngày 11/08/2013 17:00

- Download [4,017 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Vận dụng PP dạy học theo dự án vào dạy bài "Mắt, các tật của mắt và cách khắc phục"
dayhoctheoduan.thuvienvatly.com.9091c.pdf