John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch)

Kenneth W. Ford Upload ngày 01/06/2009 15:11

- Download [945 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Danh nhân Vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch)