Đề thi HSG môn Vật lí năm học 2013-2014 tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thành Trung Upload ngày 31/03/2014 13:41

- Download [2,521 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề thi HSG môn Vật lí năm học 2013-2014 tỉnh Phú Thọ
-thi-hsg-tinh-phu-tho.thuvienvatly.com.5b8e5.doc