Phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng giải nhanh bài toán hóa học (Vũ Khắc Ngọc)

hieu (st) Upload ngày 09/06/2009 20:55

- Download [1,432 lần], Kiểu file: [.zip], Chuyên mục []

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng giải nhanh bài toán hóa học (Vũ Khắc Ngọc)