Chu trình nhiên liệu hạt nhân và Quản lý rác thải phóng xạ

Trần Quốc Lâm - BMT Upload ngày 18/10/2014 10:22

- Download [350 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Tài liệu khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Chu trình nhiên liệu hạt nhân và Quản lý rác thải phóng xạ
no2radioactive-waste-managementkozaki.thuvienvatly.com.681bf.ppt