Đề & đáp án thi thử vào lớp 10 chuyên Lí (Nguyễn Đình Chiến)

Nguyễn Đình Chiến Upload ngày 16/06/2009 18:13

- Download [1,521 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề tuyển sinh vào lớp 10]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề & đáp án thi thử vào lớp 10 chuyên Lí (Nguyễn Đình Chiến)