[Buổi 1] Đại cương về con lắc lò xo

Tăng Giáp Upload ngày 16/07/2015 21:43

- Download [473 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.



Tải và xem thêm nhé

[Buổi 1] Đại cương về con lắc lò xo
-bai-anh.thuvienvatly.com.6aaf3.pdf