Đề thi Tin học quốc tế 2015 Ngày 1 Bài 2 - IOI

Nguyen Hoang Upload ngày 10/08/2015 10:08

- Download [152 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Kho tài nguyên tin học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề thi Tin học quốc tế 2015 Ngày 1 Bài 2 - IOI
1scales-.thuvienvatly.com.67640.pdf