Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Trần Thị Cẩm Tú Upload ngày 22/09/2015 07:28

- Download [1,252 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
tiet-6bai-412cb-dao-dong-tat-dancuong-buc.thuvienvatly.com.324be.ppt