Hỗ trợ thẻ tab cho Office (từ 2003 đến 2016)

Trần Văn Hậu Upload ngày 01/10/2015 10:35

- Download [477 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Phần mềm soạn bài giảng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Hỗ trợ thẻ tab cho Office (từ 2003 đến 2016)
officetabenterprise1050.thuvienvatly.com.6a024.rar