A guide to LaTeX

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 05/09/2016 17:31

- Download [208 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Phần mềm soạn bài giảng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

A guide to LaTeX
a-guide-to-latex-document-preparation-for-beginners-and-advanced-users--.thuvienvatly.com.246ce.pdf