Giáo trình Các Phương Pháp Số - Hoàng Xuân Huấn

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 30/12/2016 10:25

- Download [529 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Toán học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Giáo trình Các Phương Pháp Số - Hoàng Xuân Huấn
giaotrinhphuongphapso.thuvienvatly.com.b64ce.pdf