Đề thi APhO 2017 Lý thuyết 3 (lời giải)

Nguyen Hoang Upload ngày 08/05/2017 21:49

- Download [257 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Olympic Vật lý Quốc tế]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề thi APhO 2017 Lý thuyết 3 (lời giải)
apho2017-t3-lg.thuvienvatly.com.8beaf.pdf