Full dạng Bài tập Đại cương Sóng cơ. Theo định hướng luyện thi THPT QG 2019

Nguyễn Xuân Trị Upload ngày 06/08/2018 11:25

- Download [1,886 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Full dạng Bài tập Đại cương Sóng cơ. Theo định hướng luyện thi THPT QG 2019
dc-song-co.thuvienvatly.com.80399.doc