Các dạng bài tập sóng cơ - cơ bản nhất cần làm

vũ trọng cường Upload ngày 02/10/2018 12:31

- Download [1,839 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Các dạng bài tập sóng cơ - cơ bản nhất cần làm
cAc-dAng-bAi-tAp-sOng-cO-cO-bAn-nhAt.thuvienvatly.com.d8f95.pdf