Chủ đề 26. Vị trí các điểm dao động cực đại, cực tiểu - Đặng Việt Hùng

Chu Văn Hưởng Upload ngày 16/10/2019 09:22

- Download [798 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Chủ đề 26. Vị trí các điểm dao động cực đại, cực tiểu - Đặng Việt Hùng
chu-de-26-vi-tri-cac-diem-dao-dong-cuc-dai-cuc-tieu---Dang-viet-hung.thuvienvatly.com.ae221.doc