Hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ (Ngô Thị Thanh Hoàng)

Ngô Thị Thanh Hoàng-k16 Upload ngày 11/04/2009 17:05

- Download [1,644 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ (Ngô Thị Thanh Hoàng)