2008-2009 Physics Olympiad Preparation Program

ThS. Phan Dương Cẩn-THPT Chuyên Vĩnh Phúc Upload ngày 10/08/2009 15:18

- Download [1,489 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Olympic Vật lý Quốc gia]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

2008-2009 Physics Olympiad Preparation Program