Đề thi GHP Vật lý thiên văn và vũ trụ HKII 2019-2020 (HCMUE)

Triệu Đoan An Upload ngày 06/08/2020 07:11

- Download [32 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề thi GHP Vật lý thiên văn và vũ trụ HKII 2019-2020 (HCMUE)
thien-van-vu-tru-2019202025.thuvienvatly.com.e8d8b.pdf