Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử

Nguyễn Đình Huề - Nguyễn Đức Chuy - NXB Giáo Dục Upload ngày 15/09/2009 17:10

- Download [1,545 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Vật lý lý thuyết]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử