Đề + đáp áp thi HSG Lớp 9, Huyện Krông Năng 2008 - 2009

Huỳnh Văn Mỹ Upload ngày 07/10/2009 14:25

- Download [1,357 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề + đáp áp thi HSG Lớp 9, Huyện Krông Năng 2008 - 2009