Cabri II Plus - Phần mềm tính toán hình học và hướng dẫn sử dụng

Taluma Upload ngày 26/02/2010 16:01

- Download [11,101 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Phần mềm hỗ trợ tính toán]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Cabri II Plus - Phần mềm tính toán hình học và hướng dẫn sử dụng